ΒΙΟΣΎΝΘΕΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΌΛΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Βιοσύνθεση χοληστερόληςΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικός φλοιός
Εγκεφαλικός φλοιός
Η βιοσύνθεση της χοληστερόλης επιτρέπει στα κύτταρα του σώματος να συνθέσουν χοληστερόλη από απλές πρώτες ύλες σε 18 βήματα. Αυτή η βιοσύνθεση λαμβάνει χώρα κυρίως στο ήπαρ και στα εντερικά τοιχώματα. Κληρονομικές μεταβολικές ασθένειες