ΜΕΤΟΥΣΊΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΜετουσίωσηΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Κατά τη μετουσίωση, βιομόρια όπως πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα χάνουν τη βιολογική τους δραστηριότητα λόγω δομικών αλλαγών. Ωστόσο, διατηρείται η κύρια δομή των βιομορίων. Υπάρχουν τόσο απαραίτητες όσο και επιβλαβείς διαδικασίες μετουσίωσης στο σώμα