ΔΙΟΎΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΔιούρησηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η διούρηση είναι η απέκκριση των ούρων μέσω των νεφρών. Η διούρηση μπορεί να επιταχυνθεί θεραπευτικά και να χρησιμοποιηθεί για αποτοξίνωση. Σε ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η διούρηση υπερβαίνει τη μέση κανονική τιμή των 1,5 λίτρων την ημέρα.