ΣΚΟΤΕΙΝΉ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Σκοτεινή προσαρμογήΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η σκοτεινή προσαρμογή (επίσης: σκοτεινή προσαρμογή) περιγράφει την προσαρμογή του ματιού στο σκοτάδι. Η ευαισθησία στο φως αυξάνεται ως αποτέλεσμα διαφόρων διαδικασιών προσαρμογής. Η σκοτεινή προσαρμογή μπορεί να οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητη ασθένεια