ΠΡΏΤΕΣ ΒΟΉΘΕΙΕΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Πρώτες βοήθειεςΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Οι πρώτες βοήθειες αναφέρονται στα πρώτα βήματα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δεν πρέπει απαραίτητα να είναι απειλητικά για τη ζωή.