ΧΟΛΙΚΌΣ ΑΓΩΓΌΣ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Αγωγός χολήςΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικός φλοιός
Εγκεφαλικός φλοιός
Όλα τα μέρη του σώματος από τα οποία πρέπει να περάσει η χολή κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού ονομάζονται χολικοί αγωγοί. Γίνεται διάκριση μεταξύ χολικών αγωγών που βρίσκονται στο ήπαρ (ενδοηπατικοί χολικοί αγωγοί) και χολικών αγωγών που βρίσκονται έξω από το ήπαρ (εξωηπατικοί χολικοί αγωγοί)