ΟΥΡΟΣΚΌΠΗΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΕνδοσκόπησηΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Το δείγμα της μήτρας (ιατρική υστεροσκόπηση) επιτρέπει στον γυναικολόγο να κάνει μια εξαιρετικά σημαντική επιθεώρηση του εσωτερικού της μήτρας. Η μέθοδος εξέτασης, η οποία είναι εύκολη στην εκτέλεση και σε μεγάλο βαθμό χαμηλή σε επιπλοκές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς σκοπούς