ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΆ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

ΑντιπηκτικάΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Τα αντιπηκτικά, τα αραιωτικά του αίματος, επίσης γνωστά ως αντιπηκτικά στην ιατρική, εξουδετερώνουν την πήξη του αίματος. Τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της αγγειακής απόφραξης. Διάφορα είναι επίσης κατάλληλα για τη διάλυση θρόμβων αίματος