ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΉ ΑΡΤΗΡΙΑΚΉ ΠΊΕΣΗ - ΙΑΤΡΙΚΌ ΛΕΞΙΚΌ ΚΑΙ ΟΔΗΓΌΣ - HAUSMITTEL

Οικιακές θεραπείες για υψηλή αρτηριακή πίεσηΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Στις βιομηχανικές χώρες ειδικότερα, η υψηλή αρτηριακή πίεση (ανάλογα με την ηλικία, αυτό ξεκινά κατά μέσο όρο όταν υπάρχουν τιμές άνω των 140/90 mmHg για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) είναι μια ευρέως διαδεδομένη ασθένεια του πολιτισμού. Υπολογίζεται ότι υποφέρει κάθε δευτερόλεπτο