ΟΜΟΙΌΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΟμοιοστασηΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Ο όρος ομοιόσταση προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει ισότητα. Περιγράφει μια διαδικασία που χρησιμεύει για τη διατήρηση της ισορροπίας στα δυναμικά συστήματα. Το εσωτερικό περιβάλλον διατηρείται στο ανθρώπινο σώμα μέσω ομοιόστασης