ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΚλιματισμόςΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Ο όρος κλιματισμός προέρχεται από τον τομέα της ψυχολογίας. Εδώ γίνεται διάκριση μεταξύ κλασικού κλιματισμού και οργάνων ή λειτουργικών ρυθμίσεων.