ΙΝΔΙΚΉ ΡΊΖΑ ΦΙΔΙΟΎ - ΧΡΉΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΆ ΦΥΤΆ

Ινδική ρίζα φιδιούΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Η ινδική ρίζα φιδιού είναι ένα δοκιμασμένο φαρμακευτικό φυτό από τη Νότια Ασία. Στην Ινδία χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, για τη θεραπεία φιδιών.