ΣΎΝΔΡΟΜΟ KLINEFELTER - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σύνδρομο KlinefelterΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Το σύνδρομο Klinefelter είναι το όνομα που δίνεται σε κακή κατανομή των χρωμοσωμάτων του φύλου. Επηρεάζει μόνο τους άνδρες και χαρακτηρίζεται από ένα επιπλέον χρωμόσωμα Χ. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων είναι πολύ μεταβλητή. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις