ΑΊΣΘΗΣΗ ΔΎΝΑΜΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Αίσθηση δύναμηςΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η αίσθηση της αντοχής ή της αντίστασης είναι μια ποιότητα αντίληψης της ευαισθησίας στο βάθος της αντίληψης και αποτελεί μέρος του κιναισθητικού συστήματος. Μέσα από την αίσθηση της δύναμης, οι άνθρωποι μπορούν να εκτιμήσουν τη δική τους προσπάθεια όταν κινούνται και έτσι τραβούν