ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΑποκόλλησηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η εμβρυογενής αποκόλληση αντιστοιχεί σε μια διαδικασία στην οποία τα κύτταρα του βλαστού συστέλλουν τα κύτταρα του μελλοντικού ενδοδερμίου στο βλαστοκύτταρο. Η αποστράγγιση είναι ένα βήμα στη γαστρονομία και σχετίζεται με σχηματισμό κοτυληδόνων