ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΘεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Στη Γερμανία υπάρχουν πολλά θέρετρα υγείας, τα οποία συχνά είτε δίπλα στη θάλασσα είτε στα βουνά. Σε γενικές γραμμές, μια θεραπεία μπορεί να οριστεί ομιλητικά ως διακοπές για την υγεία. Για διαφορετικούς σκοπούς υπάρχουν