ΑΡΓΌΣ ΠΑΛΜΌΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ & ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Αργός παλμόςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Ένας αργός παλμός ή χαμηλός καρδιακός ρυθμός είναι επίσης γνωστός ως βραδυκαρδία ή αργός καρδιακός παλμός. Ισχύει αργός παλμός εάν ο ρυθμός παλμού είναι κάτω από 60 παλμούς ανά λεπτό σε κανονική κατάσταση ηρεμίας. Ένας αργός παλμός δεν πρέπει να είναι μαζί σας