ΜΑΓΝΗΤΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΜαγνητοεγκεφαλογραφίαΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η μαγνητοεγκεφαλογραφία μελετά τη μαγνητική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Μαζί με άλλες μεθόδους, χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των λειτουργιών του εγκεφάλου. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως στην έρευνα και στο σχεδιασμό δύσκολης νευροχειρουργικής