ΣΎΝΔΡΟΜΟ MELKERSSON-ROSENTHAL - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σύνδρομο Melkersson-RosenthalΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Το σύνδρομο Melkersson-Rosenthal είναι μια φλεγμονώδης ασθένεια. Η ασθένεια ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων οροσωματικών κοκκιδωμάτων. Το σύνδρομο Melkersson-Rosenthal είναι συνήθως ένας συνδυασμός τριών τυπικών