ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΌΝΗ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΜεθυλπρεδνιζολόνηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η μεθυλπρεδνιζολόνη είναι ένα δραστικό συστατικό από την κατηγορία των γλυκοκορτικοειδών. Το φάρμακο διατίθεται ως διάλυμα έγχυσης, ως ενέσιμο διάλυμα, ως αλοιφή ή κρέμα.