ΝΌΣΟΣ ΤΟΥ BEHCET - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Η νόσος του BehcetΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Η νόσος του Behcet ή η τουρκική νόσος του Behçet είναι μια υποτροπιάζουσα ανοσολογική ασθένεια που προσβάλλει κυρίως άνδρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και Τούρκους ηλικίας 30 ετών και άνω. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα είναι συχνά επαναλαμβανόμενες αφθώδεις και ασθένειες των ματιών