ΜΥΪΚΉ ΣΚΛΉΡΥΝΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σκληρότητα των μυώνΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Μια μυϊκή σκλήρυνση ή μυογέλωση είναι μια σκλήρυνση στην περιοχή των πιο διαφορετικών μυών. Αυτό οδηγεί σε οδυνηρή σκλήρυνση που μπορεί να γίνει αισθητή ως κόμπους ή εξογκώματα. Μόνο σε περίπτωση έντονου πόνου και επαναλαμβανόμενου βήματος