ΜΕΤΆΛΛΑΞΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

μετάλλαξηΕπιλογή Συντάκτη
Hallux Valgus (bunion)
Hallux Valgus (bunion)
Όταν ακούνε τη λέξη μετάλλαξης, πολλοί άνθρωποι πιθανώς πρώτα σκέφτονται κρυφά παραμορφωμένα πλάσματα από ταινίες τρόμου και λιγότερα από τη βιολογία. Οι μεταλλάξεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παντού στη βιολογία: για την εξέλιξη, για την εμφάνιση νέων ειδών