ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΑΓΩΓΙΜΌΤΗΤΑΣ ΝΕΎΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Ταχύτητα αγωγιμότητας νεύρουΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Η ταχύτητα αγωγιμότητας των νεύρων δείχνει την ταχύτητα με την οποία μεταδίδονται ηλεκτρικά ερεθίσματα κατά μήκος μιας νευρικής ίνας. Με τη μέτρηση της ταχύτητας αγωγιμότητας των νεύρων, οι νευρικές λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν και αυτές που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα