ΔΙΆΧΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

διάχυσηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η διάχυση χρησιμοποιείται όταν αναμιγνύονται υγρά ή αέρια μέσω μοριακών κινήσεων Brown. Η διάχυση λαμβάνει χώρα στο σώμα για την ανταλλαγή ουσιών στα κύτταρα και για την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες. Διαταραχές διάχυσης στους πνεύμονες