ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΉΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαγνωστικός έλεγχος ακοήςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Για κάθε 1.000 γεννήσεις, κατά μέσο όρο δύο παιδιά γεννιούνται με προβλήματα ακοής. Τα προβλήματα ακοής μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ανάπτυξη ενός παιδιού. Να αξιολογηθεί η ικανότητα ακρόασης σε πρώιμο στάδιο