ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΣΎΓΚΛΙΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Νευροφυσιολογική σύγκλισηΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Οι νευρώνες οργανώνονται σε μια δομή που μοιάζει με δίκτυο στον ανθρώπινο οργανισμό. Συνδέονται μεταξύ τους μέσω νευροφυσιολογικής σύγκλισης. Ένας νευρώνας λαμβάνει εισροές από διάφορους άλλους νευρώνες και αθροίζει αυτές τις εισόδους