ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΝευροψυχολογίαΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η νευροψυχολογία είναι μια επιστήμη που συνδυάζει τη νευροεπιστήμη και την ψυχολογία. Ως η πιο κοινή περιοχή εφαρμογής της, η κλινική νευροψυχολογία ασχολείται με ασθένειες και ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού συστήματος