ΣΤΟΜΑΤΙΚΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Στοματική εγχείρησηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η ειδικότητα της στοματικής χειρουργικής, που είναι ένας κλάδος της οδοντιατρικής, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεραπειών στην περιοχή του στόματος. Ποια παράπονα αντιμετωπίζονται; Ποιες διαδικασίες περιλαμβάνει για τη θεραπεία μιας στοματικής νόσου;