ΟΣΤΕΟΚΎΤΤΑΡΑ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

ΟστεοκύτταραΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Τα οστεοκύτταρα είναι ώριμα οστά κύτταρα που περικλείονται από οστεοβλάστες της μήτρας των οστών.