ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Ανεπάρκεια πλακούντα



Επιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η ανεπάρκεια πλακούντα είναι μια ανεπάρκεια στον πλακούντα, η οποία είναι σημαντική για τη διατροφή του αγέννητου παιδιού. Ο πλακούντας δεν διαθέτει αρκετό αίμα, έτσι ώστε η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ του εμβρύου και του πλακούντα