ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΠΡΟΕΜΦΎΤΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαγνωστικά προ-εμφύτευσηςΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Οι γιατροί αναφέρονται σε μοριακές γενετικές εξετάσεις ως διαγνωστικά πριν από την εμφύτευση. Ερευνώνται κληρονομικές ασθένειες ή ανωμαλίες στα χρωμοσώματα των εμβρύων που προκύπτουν κατά την τεχνητή γονιμοποίηση.