ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εφαρμοσμένη κινησιολογίαΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Με τη βοήθεια της εφαρμοσμένης κινησιολογίας (από την ελληνική «κινητική» για κίνηση), εντοπίζεται ενεργητική ανισορροπία, διαταραχές και μπλοκαρίσεις του σώματος και δημιουργείται η συναισθηματική, διανοητική και γενική πνευματική ισορροπία του.