ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΉΡΑΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΨυχοκινητήραςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η κίνηση ενός ατόμου επηρεάζεται από διάφορες ψυχολογικές διαδικασίες όπως η συγκέντρωση ή η συναισθηματικότητα. Αυτή η αιτιώδης αλληλεπίδραση είναι γνωστή ως ψυχοκινητική.