ΠΌΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΆΤΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ & ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Πόνος στην πλάτη στις γυναίκεςΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Παρά την ισότητα, ή μάλλον λόγω της ισότητας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γυναικείος οργανισμός και η σωματική διάσταση διαφέρουν σημαντικά από αυτόν του άνδρα. Η συμβολή μας στον πόνο στην πλάτη και τον πόνο στη μέση