ΑΔΈΛΦΙΑ RETTER - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Τα αδέλφια του ΣωτήραΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Τα παιδιά που υποτίθεται ότι βοηθούν έναν άρρωστο μεγαλύτερο αδελφό ονομάζονται διασώστες. Λειτουργούν σαν ένα είδος καταστήματος ανταλλακτικών, γι 'αυτό η μέθοδος είναι πολύ αμφιλεγόμενη. Εάν ένα παιδί χρειάζεται αίμα ή ιστό, αυτό μπορεί να γίνει από τον «διασώστη».