ΕΝΔΟΣΚΌΠΗΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΎ (ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΌΠΗΣΗ) - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΟφθαλμοσκόπησηΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Η οφθαλμοσκόπηση ή η οφθαλμοσκόπηση είναι μια ρουτίνα εξέταση στον οφθαλμίατρο. Χρησιμοποιείται όχι μόνο για ασθένειες των ματιών, αλλά και για ασθένειες που είναι επικίνδυνες για τα μάτια, όπως ο διαβήτης. Αυτή η έρευνα ελέγχει εάν το