ΚΡΑΥΓΉ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΚραυγήΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η κραυγή αναφέρεται σε μια δυνατή φωνή. Η κραυγή συνήθως σχετίζεται με έντονες συναισθηματικές αισθήσεις, ανάλογα με την ηλικία του ατόμου, η κραυγή έχει διαφορετική επικοινωνιακή σημασία.