ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΑΚΟΉΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Απώλεια ακοήςΕπιλογή Συντάκτη
Σύνδρομο Walker-Warburg
Σύνδρομο Walker-Warburg
Ένα σύμπτωμα στο οποίο διαταράσσεται η φυσιολογική λειτουργία της ακοής αναφέρεται ως απώλεια ακοής, ακοή ή ακοή. Εδώ, η απώλεια ακοής μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα τραυματισμών στην ακοή και στα ακουστικά όργανα, καθώς και τυπικά