ΝΑΥΤΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΝαυτίαΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η θαλάσσια ασθένεια μπορεί επίσης να επηρεάσει έμπειρους ναυτικούς. Εκτός από την υπομονή, διάφορα μέτρα μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση ή την πρόληψη των συμπτωμάτων της ναυτίας.