ΤΡΙΣΩΜΊΑ 18 (ΣΎΝΔΡΟΜΟ EDWARDS) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Τρισωμία 18 (Σύνδρομο Edwards)Επιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Το Trisomy 18, ή το σύνδρομο Edwards, είναι μια κατάσταση που προκαλείται από ένα γενετικό ελάττωμα στο χρωμόσωμα 18. Αντί να συνδυάζεται κανονικά, η ασθένεια έχει τριπλό χρωμόσωμα. Μέχρι στιγμής, δεν είναι δυνατή η θεραπεία