ΣΎΝΔΡΟΜΟ TURNER - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σύνδρομο TurnerΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Το σύνδρομο Turner ή το σύνδρομο Ullrich-Turner μπορεί να εντοπιστεί σε μια ανωμαλία χρωμοσώματος Χ, η οποία εκδηλώνεται κυρίως με τη μορφή μικρού μεγέθους και την απουσία εφηβείας. Το σύνδρομο Turner είναι σχεδόν αποκλειστικά κορίτσια (περίπου