ΙΙΜΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΒαιραιμίαΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η αναιμία περιγράφει την παρουσία ιών στην κυκλοφορία του αίματος. Η ιναιμία εμφανίζεται πάντα όταν έχει εμφανιστεί ιογενής λοίμωξη. Αντίθετα, υπάρχει το ιικό φορτίο, το οποίο αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση του ιού στο αίμα.