ΔΟΚΙΜΉ WEBER - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Απόπειρα WeberΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Η ακοή, γνωστή στην τεχνική ορολογία ως υπόθεση, αναφέρεται σε προβλήματα ακοής. Επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και μπορεί να κυμαίνεται από ήπια διαταραχή έως πλήρη απώλεια ακοής.