ΠΛΗΓΉ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ & ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

πληγήΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Το ακόλουθο κείμενο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πληγές, τις αιτίες τους, τη διάγνωσή τους και την ακόλουθη πορεία, σχετικά με την περαιτέρω θεραπεία και τα προληπτικά μέτρα τους.