ΓΕΝΙΚΉ ΑΔΥΝΑΜΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ & ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Γενική αδυναμίαΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Η γενική αδυναμία, η εξάντληση, το αίσθημα αδυναμίας καθώς και η αδιαθεσία και η ταχεία κόπωση είναι συμπτώματα από το σύμπλεγμα των διαταραχών. Γενικά, αυτό περιλαμβάνει επίσης αδυναμία, χρόνια αδυναμία, κόπωση και παρόμοια. κούραση