ΛΟΙΜΏΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΖΏΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΌ ΛΕΞΙΚΌ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ - ΖΏΑ ΚΑΙ PETS-

Λοιμώδεις και μεταδοτικές ασθένειες των ζώωνΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Ορισμένες μεταδοτικές ασθένειες που εντοπίστηκαν αρχικά σε ζώα μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο. Αυτή η μετάδοση γίνεται είτε απευθείας μέσω της επαφής με άρρωστα ζώα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, της συντήρησης και της φροντίδας ή επίσης