ΤΟΜΟΓΡΑΦΊΑ ΕΚΠΟΜΠΉΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΊΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίωνΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων είναι μια πυρηνική ιατρική διαγνωστική μέθοδος για την αξιολόγηση των μεταβολικών διεργασιών στον ανθρώπινο οργανισμό. Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως στην ογκολογία, την καρδιολογία και τη νευρολογία