ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΆ ΦΆΡΜΑΚΑ (ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ) - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

Αντιυπερτασικά φάρμακα (αντιυπερτασικοί παράγοντες)Επιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Τα αντιυπερτασικά φάρμακα είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Αυτά τα παρασκευάσματα έχουν και άλλα αποτελέσματα, γι 'αυτό χρησιμοποιούνται για μια ποικιλία διαφορετικών ασθενειών. Τα αντιυπερτασικά φάρμακα ονομάζονται επίσης αντιυπερτασικά φάρμακα