ΝΑΡΚΩΤΙΚΆ - ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ, ΧΡΉΣΗ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

ΝαρκωτικάΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Τα ναρκωτικά (BtM) είναι παράγοντες που προορίζονται αρχικά για να μουδιάσουν τον πόνο στον άνθρωπο. Ωστόσο, τα ναρκωτικά ανήκουν επίσης στην ομάδα των ναρκωτικών. Ο προκύπτων νόμος για τα ναρκωτικά ρυθμίζει τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων