ΝΑΡΚΩΤΙΚΆ - ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ, ΧΡΉΣΗ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

ΝαρκωτικάΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Τα ναρκωτικά (BtM) είναι παράγοντες που προορίζονται αρχικά για να μουδιάσουν τον πόνο στον άνθρωπο. Ωστόσο, τα ναρκωτικά ανήκουν επίσης στην ομάδα των ναρκωτικών. Ο προκύπτων νόμος για τα ναρκωτικά ρυθμίζει τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων